poczta@carebiuro.de

Freistellung dotyczy firm budowlanych

Freistellung jak uzyskać

Bauabzugsteuer czyli podatek od usług budowlanych dotyczy firm budowlanych, które mają zarejestrowaną swoją działalność tylko w Polsce i wykonują usługi w Niemczech. Za usługą budowlaną zgodnie z zapisem § 48 ustęp 1 strona 2 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym uważane są te usługi, które mają za cel produkcję, naprawę, konserwację, zmianę lub usunięcie obiektów budowlanych.

Stawka podatku Bauabzugsteuer wynosi w Niemczech 15% od wartości usług i pobierana jest przez odbiorcę usługi budowlanej z kwoty wystawionej faktury - jeśli jest do przedsiębiorca albo osoba prawna. Bauabzugsteuer należy odprowadzić na konto urzędu skarbowego do 10 dnia następnego miesiąca, który następuje po miesiącu, w jakim była wykonana usługa budowlana. Jeżeli usługa była wykonana w miesiącu maju, to podatek należy odprowadzić do 10 czerwca.

 

Freistellung dotyczy firm budowlanych

Firma budowlana świadcząca usługi w Niemczech może złożyć stosowny wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego w sprawie zwolnienia z podatku od usług budowlanych. Gdy usługi budowlane w Niemczech świadczą podwykonawcy polskiej firmy, to właśnie oni muszą złożyć wniosek do urzędu skarbowego o zwolnienie z podatku. W przypadku jego braku firma zlecająca usługi podwykonawcom - także gdy jest to firma polska - ma obowiązek potrącenia 15 % wynagrodzenia tytułem podatku.

By złożyć wniosek o zwolnienie z podatku Freistellung należy:

 
Freistellung jak uzyskać

Dokument zaświadczenia Freistellungsbescheinigung jest wydawany w Niemczech na czas określony. Najpierw na 3 miesiące a następnie na rok. Zwolnienie dotyczy tylko usług, których płatność dokonywana jest w okresie wskazanym w zwolnieniu z podatku czyli Freistellungsbescheinigung.

Należy pamiętać, że każda polska i niemiecka firma budowlana planująca działalność w Niemczech powinna postarać się o zaświadczenie – Freistellungsbescheinigung. W przeciwnym razie należy liczyć się z tym, że niemiecki zleceniodawca potrąci 15% podatku budowlanego. Wszystkie osoby chętne do rejestracji firmy budowlanej w DE i zlecenia obsługi działalności gospodarczej w Niemczech oraz pozyskania zwolnienia z podatku budowlanego zachęcamy do kontaktu z doradcami podatkowymi polskiego biura Carebiuro.

Rozliczenie podatkowe dla Polaków

 

To może Państwa zainteresować:

Firma w Niemczech
Polska firma w Niemczech  Rejestracja Express
Jak załatwic gewerbe w Niemczech
Gewerbe a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Firma budowlana a podatki w Niemczech
Rozliczenie podatkowe dla polskich firm
 

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

Freistellung dotyczy firm budowlanych
Nie posiadasz ubezpieczenia w Niemczech-Eurokv doradzi
Wymogi prowadzenia firmy przez Polaka w Niemczech

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.