robertkol1405@yahoo.de

Klasy podatkowych w Niemczech?

Wiesz jakie są rodzaje klas podatkowych w Niemczech?

Chcąc pracować, jako opiekunka osób starszych w Niemczech powinnaś znać szczegóły dotyczące rodzaju klas podatkowych w Niemczech. Opiekunki osób starszych w Niemczech mogą być objęte trzema klasami podatkowymi.

Jeśli jesteś:

Jeśli planujesz:

Dowiedz się, którą klasą podatkową jesteś lub będziesz objęta!

 

I Klasa podatkowa kierowana jest do:

 

II Klasa podatkowa dotyczy:

Jeśli jesteś opiekunką pracującą w Niemczech przy opiece osób starszych, możesz zostać objęta drugą klasą podatkową pod warunkiem spełnienia punktów z pierwszej klasy podatkowej przy jednoczesnym spełnieniu warunków poniżej:

III klasa podatkowa skierowana jest do osób spełniających następujące warunki:

IV Klasa podatkowa jest dla osób:

V klasa podatkowa jest skierowana dla Ciebie, jeśli:

Żyjesz w związku małżeńskim z osobą z 4 klasy podatkowej

Jeśli jeden z małżonków na wniosek obu małżonków zaliczany jest do 3 klasy podatkowej

Posiadacie różniące się od siebie sumy pensji i przychodów finansowych

 

VI Klasa podatkowa, dotyczy osób:

Pracujesz, jako opiekunka osób starszych w Niemczech, chcesz założyć działalność w Niemczech
lub założyć gewerba w Niemczech, podjąć samozatrudnienie na terenie Niemiec a jesteś w związku małżeńskim i nie wiesz jaką klasę podatkową wybrać?

W takiej sytuacji możesz razem ze swoją żoną lub mężem wspólnie rozliczać pensje gdyż jest to o wiele łatwiejszy sposób i korzystniejszy!

Musisz zatem:

Co to są kombinacje klas podatkowych:

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat reguł panujących przy pracy jako opiekun osób starszych w Niemczech, przeczytaj więcej na naszym portalu!


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.