poczta@carebiuro.de

✅ KIEDY TRZEBA POINFORMOWAĆ POLSKI URZĄD SKARBOWY, ŻE ZARABIAŁO SIĘ WE FRANCJI?

Czy dochody z Francji trzeba rozliczyć w Polsce?

Polski podatnik wyjeżdżając za granicę np. do Francji w celach zarobkowych musi zdawać sobie sprawę z konieczności kontaktu z krajowym urzędem skarbowym. Przychody z pracy w tym kraju podlegają rozliczeniu w Polsce. O tym jednak gdzie płacić podatki, decyduje zasada rezydencji, czyli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (czyli rezydenci), mają nieograniczony obowiązek podatkowy. To znaczy, że rozliczają tu wszystkie dochody, zarówno osiągnięte w Polsce, jak i za granicą.

 

KIEDY TRZEBA POINFORMOWAĆ POLSKI URZĄD SKARBOWY, ŻE ZARABIAŁO SIĘ WE FRANCJI?

Miejsce zamieszkania w Polsce ma osoba fizyczna, która spełnia przynajmniej jeden z dwóch warunków:

Centrum interesów osobistych to wszelkie powiązania rodzinne, między innymi ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji. Centrum interesów gospodarczych to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe. Dodatkowo o konieczności uiszczania podatków decydują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania rozstrzygają, gdzie należy płacić podatki w przypadku wykonywania działalności w Polsce i w innym kraju.

Stosuje się w nich dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

 

Czy dochody z Francji trzeba rozliczyć w Polsce?

Umowa podpisana między Polską i Francją przewiduje sposób unikania podwójnego opodatkowania. W umowie tej zastosowano jako sposób unikania podwójnego opodatkowania tzw. metodę wyłączenia z progresją. Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Jego wysokość ma wpływ na ustalanie stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej. Metoda ta oznacza, że w Polsce nie płaci się podatku od dochodów uzyskanych we Francji. Dla ustalenia podatku należnego w Polsce (od dochodów polskich) stosuje się stawkę podatku właściwą dla łącznych dochodów (tych z Polski plus tych z zagranicy). A następnie ustala się odpowiednią stopę procentową dla dochodów polskich. Jeżeli do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, to dochody te wykazujesz w sekcji H PIT-u 36 w wierszu “Dochody osiągnięte za granicą”. Jeżeli uzyskałeś dochody tylko we Francji, to nie musisz składać rozliczenia rocznego PIT.

Rejestracja polskiej firmy w Niemczech                                                                 Zakładanie Gewerbe w Niemczech

Rozliczenie podatkowe dla polskich firm

 

To może Państwa zainteresować:

Gewerbe w Niemczech
Firma w Niemczech dla budowlanki
Jak załatwić gewerbe w Niemczech
Jak się ubezpieczyć w EuroKV w Niemczech?
Otwarcie Firmy w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 
 

Freistellung dotyczy firm budowlanych
Nie posiadasz ubezpieczenia w Niemczech-Eurokv doradzi
Wymogi prowadzenia firmy przez Polaka w Niemczech

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.