robertkol1405@yahoo.de

✅Czy można uniknąć płacenia podatku budowlanego?

Jak uzyskac zwolnienie z podatku budowlanego- Freistellung

Czy można uniknąć płacenia podatku budowlanego w Niemczech

 

Usługi na nieruchomościach zgodnie z art. 28e ustawy o VAT opodatkowane są w miejscu położenia tej nieruchomości. Jest to wyjątek od zasady ogólnej wyrażonej w art. 28b. A więc wykonując usługi na nieruchomościach nie ma znaczenia dla kogo one są świadczone, zawsze miejscem świadczenia będzie ich położenie. Usługi budowlane świadczone przez Polaków w Niemczech, podlegają zatem opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości czyli na niemieckim terytorium. O ile podatki dochodowy i VAT są absolutnie obowiązkowe do stałego regulowania – choć ich wysokość można zmniejszyć poprzez rozsądną politykę kosztową Twojej firmy i sprawną optymalizację kosztową jaką stosują księgowi Carebiuro to podatku budowlanego możesz uniknąć. Jak tego dokonać?

Freistellungsbescheinigung czyli zaświadczenia wydawanego przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), na podstawie którego nasza uzyskamy zwolnienie z podatku od usług budowlanych. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. Podatek jest pobierany przez zleceniodawcę, potrącając określoną kwotę z faktury i jest odprowadzany do urzędu skarbowego. istnieje możliwość zwolnienia z tego podatku przez polskiego przedsiębiorcę. Należy się postarać o zaświadczenie Freistellungsbescheinigung. Podatek również nie zostanie pobrany jeżeli wartość usług w roku kalendarzowym nie przekroczy 5 000 €.

Polskie firmy budowlane często korzystają w Niemczech ze zwolnienia z podatku tzw. freistellung. Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku Zleceniobiorca winien złożyć pisemny wniosek we właściwym Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji podatkowej. Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Zgłoś się do księgowego Carebiuro.

Załatwienie freistellung w Niemczech dla polskiej firmy budowlanej przez Carebiuro:

 


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.