poczta@carebiuro.de

✅Czy można uniknąć płacenia podatku budowlanego?

Jak uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego - Freistellung

Czy można uniknąć płacenia podatku budowlanego w Niemczech

 

Usługi na nieruchomościach zgodnie z art. 28e ustawy o VAT opodatkowane są w miejscu położenia tej nieruchomości. Jest to wyjątek od zasady ogólnej wyrażonej w art. 28b. A więc wykonując usługi na nieruchomościach nie ma znaczenia dla kogo one są świadczone, zawsze miejscem świadczenia będzie ich położenie. Usługi budowlane świadczone przez Polaków w Niemczech, podlegają zatem opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości czyli na niemieckim terytorium. O ile podatki dochodowy i VAT są absolutnie obowiązkowe do stałego regulowania – choć ich wysokość można zmniejszyć poprzez rozsądną politykę kosztową Twojej firmy w Niemczech i sprawną optymalizację kosztową jaką stosują księgowi Carebiuro to podatku budowlanego możesz uniknąć. Jak tego dokonać?

 

Czy można uniknąć płacenia podatku budowlanego?

Freistellungsbescheinigung czyli zaświadczenia wydawanego przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), na podstawie którego nasza uzyskamy zwolnienie z podatku od usług budowlanych. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. Podatek jest pobierany przez zleceniodawcę, potrącając określoną kwotę z faktury i jest odprowadzany do urzędu skarbowego. istnieje możliwość zwolnienia z tego podatku przez polskiego przedsiębiorcę. Należy się postarać o zaświadczenie Freistellungsbescheinigung. Podatek również nie zostanie pobrany jeżeli wartość usług w roku kalendarzowym nie przekroczy 5 000 €.

 

Jak uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego - Freistellung

Polskie firmy budowlane często korzystają w Niemczech ze zwolnienia z podatku tzw. freistellung. Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku Zleceniobiorca winien złożyć pisemny wniosek we właściwym Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji podatkowej. Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Zgłoś się do księgowego Carebiuro.

Załatwienie freistellung w Niemczech dla polskiej firmy budowlanej przez Carebiuro:

Zakładanie firmy w Niemczech

Firma budowlana a podatki w Niemczech


To może Państwa zainteresować:

Firma w Niemczech
Polska firma w Niemczech  Rejestracja Express
Jak załatwic gewerbe w Niemczech
Gewerbe a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Firma budowlana a podatki w Niemczech
Rozliczenie podatkowe dla polskich firm
 

 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

Freistellung dotyczy firm budowlanych
Nie posiadasz ubezpieczenia w Niemczech-Eurokv doradzi
Wymogi prowadzenia firmy przez Polaka w Niemczech

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.