poczta@carebiuro.de

✅Prywatne ubezpieczenie emerytalne – omówienie, porady, opinie

Czy warto wykupić prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech?

 

Prywatne ubezpieczenie emerytalne – przydatne dla wszystkich

Temat emerytur ustawowych i świadczeń socjalnych wypłacanych z budżetu niemieckiego państwa od lat spędza sen z powiek ekip rządzących, polityków, mediów i zwykłych obywateli.  Zewsząd słychać głosy, że emerytury muszą być bezpieczne, utrzymywane na stabilnym poziomie pozwalającym na utrzymanie się bez kłopotu emerytom, ale rzeczywistość jest zupełnie odmienna. Obywatele, którzy zawczasu nie zainwestowali w prywatne ubezpieczenie emerytalne popadają w ubóstwo o przejściu na emeryturę.. Słynne twierdzenie ministra pracy Norberta Blüma: „emerytury są bezpieczne” jest dziś cytowane jako żart, który jest parafrazowany. Rzecz jasna, można potwierdzić, że emerytury owszem są bezpieczne, ale w jakiej wysokości? Bo na pewno nie w zadowalającej przyszłych i aktualnych emerytów. Przyczyna jest znana od dawna. Niski poziom urodzeń, starzejące się społeczeństwo, mało rąk do pracy oraz repartycyjny system wypłat emerytur – czyli dzisiejsi pracownicy finansują dzisiejsze emerytury a co będzie później? Za kilka lat ?

 

Prywatne ubezpieczenie emerytalne – omówienie, porady, opinie

Planowana wysokość emerytur nie daje powodów do radości. Jeśli weźmiemy pod uwagę dzisiejsze emerytury to rokowania na przyszłość nie są optymistyczne a jedynym rozwiązaniem może być wyłącznie emerytura finansowana ze środków prywatnych. Te cieszą się od lat coraz większą popularnością wśród obywateli Niemiec – na dzień dzisiejszy około 20 mln posiada prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech.

Eckrentner – smutna rzeczywistość emeryta a optymizm Riestera

Wizja byłego ministra pracy Waltera Riestera, który chciał zrewolucjonizować system emerytalny w Niemczech i od którego nazwiska pochodzi jeden z rodzajów emerytur prywatnych tzw. Riester Rente, była taka, że ​​emeryt otrzymuje 67% swojego wynagrodzenia netto jako emeryturę po 45 latach składek. Plan doskonały, ale kto się może pochwalić 45 letnik okresem składek ?  Odsetek osób z kilkuletnim zaledwie stażem zawodowym stale rośnie. Spojrzenie na wyciąg z dzisiejszych emerytur pokazuje, że prawdopodobnie w przyszłości nie możesz liczyć na 67 % swojego ostatniego dochodu netto. Jak kosztowna jest wizja Eckrentner, ilustruje następujący przykład obliczeniowy:

W 2015 r. standardowa emerytura po 45 latach płacenia składek przed opodatkowaniem wynosiła 13 955 € rocznie. Średni dochód w tym samym roku wynosił 29 309 € netto. Oznacza to, że rzeczywisty poziom emerytury wynosi jedynie 47,6 %. Życie za niecałą połowę dotychczasowych dochodów w jesieni życia? Powiesz, że to po prostu niemożliwe biorąc pod uwagę liczne obciążenia finansowe w postaci leczenia, leków, rehabilitacji etc. Rozwiązaniem tutaj jest zatem prywatne ubezpieczenie emerytalne.

Należy wprost powiedzieć, że od momentu wdrożenia ustawy o dochodach emerytalnych (AEG) w 2005 r. ubezpieczenie na życie wyraźnie straciło na popularności. Natomiast ubezpieczenie emerytalne jest coraz bardziej popularne i dziś już prawie 20 mln Niemców posiada prywatne ubezpieczenie emerytalne. 

Prywatne ubezpieczenie emerytalne

Prywatne ubezpieczenie emerytalne, którego różnorodność pozwala na jego dopasowanie do indywidualnych oczekiwań każdego z przyszłych emerytów. Zapoznajmy się z tymi, które są najbardziej popularnymi wśród przyszłych emerytów:

  1. Odroczona  renta bieżąca w stosunku do bieżącego wkładu: Osoba ubezpieczona deklaruje w umowie comiesięczne składki, które budują kapitał emerytalny. W uzgodnionym terminie beneficjent otrzymuje miesięczną emeryturę z umowy emerytalnej. Okres opłacania składek i okres do rozpoczęcia wypłaty emerytury (okres odroczenia) nie muszą być takie same. Przykładowo zawieramy umowę ubezpieczenia emerytalnego w bieżącym 2019 roku, okres opłacania składek do 2038 r., Początek wypłaty emerytury 2040. Okres odroczenia przekracza okres opłacania składek o dwa lata. Oczywiście okresy mogą być identyczne.
  2. Odroczona renta za jednorazową składkę : osoba zawierająca  umowę wpłaca jednorazowo pełną kwotę i ma możliwość rozpoczęcia emerytury w dowolnym momencie w przyszłości. Wpłacony kapitał rośnie dzięki odsetkom, które pomnażają przyszłe środki na emeryturę.
  3. Natychmiastowe rozpoczęcie renty dożywotniej:
    („emerytura natychmiastowa”) obejmuje również jednorazową wypłatę kapitału. Wypłata emerytury rozpoczyna się w następnym po dokonaniu wpłaty miesiącu.

 

EuroKV ubezpieczenie zdrowotne w niemczech

 

Gwarancja emerytalna – jak to działa?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach umowa ubezpieczenia emerytalnego jest umową cywilno-prawną pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a jej beneficjentem – przyszłym emerytem. To kiedy zacznie się wypłata emerytury zależy tylko i wyłącznie od osoby ubezpieczonej. Jeśli płatność  emerytury rozpoczyna się w wieku 65 lat osoby ubezpieczonej, a osoba ubezpieczona żyje jeszcze kolejnych 20 lat, to jest zdecydowanie w komfortowej sytuacji i ma pełne zabezpieczenie finansowe do śmierci. Gdyby jednak osoba ubezpieczona zmarła w wieku np. 66 lat, to ubezpieczyciel byłby zwycięzcą. By zapobiec całkowitej utracie zgromadzonego kapitału do umowy można wprowadzić zapis o dziedziczeniu kapitału.

Jak pokazują wyliczenia ekonomistów dzisiejsze 1000 € nie będzie miało takiej samy siły nabywczej za 20 lat. Dlatego zakup prywatnego ubezpieczenia emerytalnego na co najmniej 2 dekady jest opcją godną polecenia.

 

Wybór sposobu wypłaty emerytury

 Wybierając wypłaty renty, możemy wybrać:

czynniki jakie mają wpływ na wysokość składki to m.in. gwarancja emerytalna, renta rodzinna czy wybór renty dynamicznej. Początkowa płatność dożywotnia dla stałej renty przewyższa wypłatę renty dynamicznej. Jednak po kilku latach wydajność dynamicznej emerytury jest wyższa. Sama wypłata emerytury składa się z emerytury gwarantowanej i nadwyżek.  Stopa procentowa to gwarantowana stopa procentowa ubezpieczenia na życie i renty ustalona przez niemiecki rząd federalnyNiestety w związku z utrzymującym się od lat kryzysem ekonomicznym stopa ta reguluje malej.

Inwestowanie składek przez towarzystwa ubezpieczeniowe

W przypadku podstawowego ubezpieczenia emerytalnego składki oszczędnościowe są inwestowane głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie oraz fundusze hipoteczne. 

Ochrona prawna umowy i podatki

Ustawa o ubezpieczeniach jasno wskazuje, że prywatne ubezpieczenie emerytalne to umowa, którą zawierają maksymalnie 4 podmioty:

 

 

Przepisy podatkowe związane z umową ubezpieczenia emerytalnego przed przejściem na emeryturę

Prywatne ubezpieczenie emerytalne zgodnie z ustawą i przyporządkowaniem rozwiązań ubezpieczeniowych jest przypisane do III filara ubezpieczeń. Filar III to produkty emerytalne, które są finansowane z prywatnych zasobów przyszłych emerytów.

Składki na ustawowe ubezpieczenia emerytalne, systemy emerytalne i emerytury podstawowe mogą być corocznie podwyższane w deklaracji podatkowej:

Okres oszczędzania 2014-2025:  maksymalne koszty specjalne podlegające odliczeniu

Rok podatkowy

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024


Limit oceny wkładu

89 400 €

91 800 €

94.200 €

96 000 EUR

 

 

 

 

 

 

Wysokość składki

24,8%

24,8%

24,8%

24,7%

 

 

 

 

 

 

maksymalna kwota

22 172 €

22766 €

23.362 €

23 712 €

 

 

 

 

 

 

Udział

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

Ilość

17.738 €

18 668 €

19.624 €

20.292 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2015 r istnieje możliwość wnioskowania o uznanie pełnych składek, ale limity oceny składek nie są jeszcze ustalone, więc odpowiednie pola są nadal puste.

W przypadku pracowniczych planów emerytalnych składki  są wspierane przez zwolnienie z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od składki (maksymalnie 4% progu dochodu, dalsze 4% tylko zwolnienie z podatku dochodowego). Osoby oszczędzające w umowie  Riester otrzymują albo ulgę państwową, albo ulgę podatkową.

Przepisy podatkowe po przejściu na emeryturę

Opodatkowanie ustawowej emerytury to temat ciągle żywy i podlegający dyskusjom i zmianom. Emerytura ustawowa aż do 2040 roku będzie opodatkowana częściowo, by w tymże roku osiągnąć poziom 100% opodatkowania. Zakładowe programy emerytalne podlegają całkowitemu opodatkowaniu, a emerytura służy do obliczania składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. Emerytura Riester jest także opodatkowana w całości.

Natomiast w przypadku prywatnego  ubezpieczenia sprawy mają się trochę inaczej. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest udział w przychodach. Kwestia opodatkowania zależy od wieku beneficjenta w chwili przejścia na emeryturę. Załóżmy na przykład, że pracownik otrzymuje emeryturę zakładową w wysokości 6000 € rocznie i ma indywidualną stawkę podatkową w wysokości 30%. W takim przypadku musi zapłacić podatek w wysokości 1800 €. Inaczej jest w przypadku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych. Emerytura zaczyna się w wieku 67 lat. W takim przypadku tylko 17 % płatności podlega indywidualnej stawce podatkowej.

17% od 6000 € Emerytura = 1020 € => 1020 € Udział w dochodach * 30% Stawka podatku = 306 € Podatki.

 

Rejestracja firmy w Niemczech

 

Definicja prywatnego ubezpieczenia emerytalnego

Prywatna emerytura nie ma jednej, skończonej definicji. Nikt nam jej nie zorganizuje, jeśli sami o nią nie zadbamy. Nie opiera się na tym samym dla wszystkich wieku emerytalnym. Zależy od nas – tego, ile i jak oszczędzamy oraz inwestujemy, jak zarządzamy swoim budżetem, jak dbamy o finanse osobiste, jakie mamy cele i potrzeby. I rzecz jasna od trafnego wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego z którym zawrzemy umowę ubezpieczenia.

Dzięki prywatnemu ubezpieczeniu emerytalnemu możesz, jako ubezpieczający, odłożyć swobodnie kapitał na jesień życia. W przeciwieństwie do emerytury podstawowej i Riester, możesz również zażądać zgromadzonego kapitału w jednej kwocie. Wadą takiej umowy jest opodatkowanie.

 Taka umowa zwykle zasadza się na 2 głównych składowych:

Opodatkowanie umowy wtedy następuje zgodnie z metodą połowy dochodu co znaczy, że suma składek jest odejmowana od kwoty wypłaty. Indywidualna stawka podatku będzie miała zatem zastosowanie do połowy pozostałej różnicy.

Zobaczmy to na przykładzie:

Opłata za zakończenie umowy i wypłata 64.404 € pomniejszona o 45.000 € składek daje zysk w wysokości 19.404 €. Pozostaje połowa tj 9,702 € Przy stawce podatkowej wynoszącej 30 % podatek naliczony to kwota 2 910,60 €.

Co się dzieje z umową gdy nie mam środków na składki?

Oczywiście każdej osobie może się zdarzyć czasowy brak środków na opłacanie składek ubezpieczeniowych. Wtedy należy ustalić z towarzystwem ubezpieczeniowym zwolnienie z składki, jednakże umowa winna zostać odnowiona maksymalnie w ciągu 2 lat. Masz też możliwość wykupu składek lub sprzedaży ubezpieczenia – nie jest to jednak opłacalne zwłaszcza w pierwszych latach opłacania składek.

Opcje dodatkowe w umowie ubezpieczenia emerytalnego

Prywatne ubezpieczenie emerytalne z reguły jest nastawione na przyszłą wypłatę środków po osiągnięciu wieku emerytalnego. Oczywiście należy wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne takiej umowy jak np. inflacja. By zapobiegać jej negatywnym skutkom możemy zdecydować się na opcję tzw. dynamicznej składki.  W przypadku dynamicznej składki wzrasta ona o trzy, pięć lub dziesięć procent każdego roku. Zalecane jest zaprzestanie dynamizacji po roku, reaktywowanie jej w następnym roku, a następnie ponowne  zaprzestanie. W ten sposób  zapobiegamy eksplozji kosztów, ale nadal mamy pewną ochronę przed inflacją.

Prywatne ubezpieczenie emerytalne można uzupełnić też o element ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, które gwarantuje nam zwolnienie z opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy  lub uwzględnieniu renty inwalidzkiej . W przypadku niezdolności do pracy umowa jest bezpłatna i symuluje opłacenie składki. Umowa jest kontynuowana tak, jakby ubezpieczony nie był niezdolny do pracy.

W przypadku renty umowa również jest bezpłatna. Ubezpieczony otrzyma uzgodnioną w umowie rentę z tytułu niezdolności do pracy do końca okresu opłacania składek. Zaczyna się to od umownego początku wypłaty emerytury.

Zakładanie Gewerbe z różnych branż w DE                                                Rejestracja firmy w Niemczech

Gewerbe w Niemczech koszty

Polecane linki:

tabela-podatku-dochodowego

gmbh-informacje-podstawowe

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pracujacych na Gewerbe

Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - jak i gdzie?

 

 

         sprzedaż_przez_amazon_a_vat                                                        Dobre_firmy_ubezpieczeniowe_w_Niemczech                                                                                                                                                                 

            sprzedaż_przez_amazon_a_vat                                                                           Dobre_firmy_ubezpieczeniowe_w_Niemczech            

 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

                                                                                                                                                                                             

Freistellung dotyczy firm budowlanych
Nie posiadasz ubezpieczenia w Niemczech-Eurokv doradzi
Wymogi prowadzenia firmy przez Polaka w Niemczech

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.